דף הבית - תנאיםן כלליים
תנאים כלליים

הזמנות ושירותים:

ההזמנות לטיסות ו/או שירותי קרקע יתקבלו במשרדי הנסיעות טלפונית או בפקס למשרדי 'טופז טורס בע"מ'. במידת האפשר יינתן אישור מיידי להזמנה. בתוך 48 שעות מרגע קבלת ההזמנה במשרדי טופז טורס יקבל סוכן הנסיעות אישור ובו פרטי ההזמנה המחיר תאריכי וזמני הטיסות ו/או הסידורים האחרים. סוכן הנסיעות חייב לבדוק היטב את הפרטים. כל הבקשות לשינויים חייבות להתבצע לפני הוצאת השובר המקורי. דף המחשב מהווה אישור להזמנה, אך אינו מהווה מסמך לתשלום או לקבלת שירותים. במידה וההזמנה טעונה אישור של החברה בחו"ל נודיעכם טלפונית.


בתי מלון:

הנוהל המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו: כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהרים וזאת על מנת לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון. רמת בתי המלון ודירוגם נקבעו על ידי משרד התיירות של כל מדינה.


כלכלה:

ראה תחת הכותרת דרוג ובסיס את השירות המוצע בכל מלון ומלון. אנו מבקשים לציין שבאתרי הנופש המוצעים יתכנו מצבים לפיהם יכנס מלון לתפוסת יתר ועפ"י הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה כזה תוצע על ידינו חלופה במלון דומה או אחר.


מיזוג אויר:

אנו מציינים בפניך במפורש כי אי הפעלת מיזוג האויר אינה באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אוויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.


LATE ARRIVAL:

במידה והנוסע מתעתד להגיע למלון לאחר 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה. (במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא טופז טורס בע"מ באחריות כלשהיא, במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע).


ביצוע הטיסות:

הטיסות הינן סדירות לנתיב. הטיסות מותנות באישור מנהל התעופה האזרחי, שעות וימי הטיסה והמוביל עשויים להשתנות.


מניין הימים:

במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.


הזמנת מיקום חדר:

ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוח, לא בקומה המבוקשת ולא בצד המבוקש. ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש.


חדר לשלושה:

במידה של הזמנת חדר לשלושה שים לב! בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת.


דמי השינוי להזמנת שירותי קרקע:

במקרה של שינוי פרט כלשהו בהזמנה לשירותי קרקע, שכבר התקבלה במשרדנו טלפונית או בכתב, יגבו מן הנוסע דמי שנוי של $10 לנוסע.


אי הופעת הנוסע לטיסה:

במקרה כזה תחול האחריות על הנוסע והוא יוחייב בתשלום מלא של החבילה.


איחורים בהגעת מטוסים:

במקרה של איחור בהגעת מטוסים, לא יהיו 'חברת טופז טורס בע"מ' והספקים בחו"ל אחראים לשיבושים שיגרמו בשל כך, או לאובדן שירותי קרקע ואחרים.


תלונות זיכויים והחזרים:

החוקים הרשמיים באירופה אינם מכירים בתביעות שמגיעות ללא מסמכים מאושרים, או המגיעות לאחר 45 יום מאז תום קבלת השירותים. על שירותים בלתי מנוצלים שהם חלק מעסקת החבילה, לא יהיה החזר כספי. אין הסוכן רשאי להבטיח החזר כספים, לא יינתן תשלום על מה שאפשר לכנות "נזיקין מורליים" או "עוגמת נפש". להדגיש שוב כי לאחר יציאת הנוסע מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של אירוע או טיול בו לא ישתתף הנוסע, לרבות קטע מסיור, העברות, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון ואיכסון, טיפולים רפואיים וכיוצא בזאת. המארגנים ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח מקיף המכסה את הנזקים העלולים להיגרם לו כולל עקב הפסקת הטיול או דמי ביטול כתוצאה מאי יציאה לנופש. החזרים וזיכויים, תמורת שירותים שלא נוצלו לא יינתנו.


מחירים:

המחירים מותנים בהזמנה ובתשלום ברץ. לידיעת סוכן הנסיעות ו/או הנוסע, המחירים המופיעים בחוברת זו הינם בדר"כ מוזלים מהמחירים הרשמיים של ספקי השירותים. אך יתכנו מקרים בהם המחירים גבוהים יותר מהמחיר הרשמי המפורסם של ספק השירותים והדבר נובע מתוספת של עמלות ודמי טיפול של כל הגורמים המטפלים בהזמנה כגון סוכן הנסיעות והסוכן בחו"ל. עצם ההזמנה מהווה הסכמתו המפורשת של הנוסע לאמור בסעיף זה. "טופז טורס" לא מתחייבת שמחיר השירות יהיה בכל מקרה נמוך מהמחיר המפורסם ע"י המלון ו/או ספק השירות, וזאת עקב מבצעי הוזלה מיוחדים ושינויים בלתי צפויים.


אחריות סוכן הנסיעות:

הסוכן חייב למסור ללקוחותיו מידע מלא על השירותים המוזמנים על ידו בהתאם לחוברת ההדרכה של טופז טורס, הפרוספקטים המתפרסמים, אישורי מחשב וכל אינפורמציה נוספת המופצת ע"י טופז טורס - הן בע"פ והן בכתב - בין סוכני הנסיעות השונים. מכירת שירותים ע"י הסוכן ללקוחותיו באמצעות "טופז טורס" מהווה אישור לכך שהסוכן קיבל מטופז טורס את כל האינפורמציה הרלוונטית לשירותים הנמכרים. כדי למנוע אי הבנות וטעויות על הסוכן להחתים את לקוחותיו על טופס הזמנה הכולל את פרטי התוכנית והשירותים המוזמנים ואת התנאים החלים על ההזמנה, לרבות תנאי אחריות-טופז טורס.


אחריות טופז טורס:

טופז טורס משמשת כמתווך ואינה אחראית לתקלות או שיבושים בלתי צפויים מכל סוג שהוא בשירותי המלון, לרבות מיזוג אוויר, הסקה, מעליות, נקיון, אספקת מים ו/או חשמל ו/או טלפון, הווי ובידור, שיפוצים ו/או מטרדים בתוך המלון ומחוצה לו שאינם בשליטת טופז טורס ובאחריותו. כמו כן הטיסות והימים הרשומים בתוכניות הם לפי הידוע בזמן הוצאת החוברת, וכפי שנמסרו ע"י חברות התעופה וחברות השכר. כל הזמנים וימי הטיסות עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת- ומוצהר ומוסכם כי לטופז טורס אין כל אחריות על שינויים אלה. הנוסע חייב לבטח עצמו בכל פוליסת ביטוח דרושה ע"מ לתת כיסוי מלא או מוחלט. במקרה של מחלה, פציעה, תאונה או אובדן מטען על הנוסע לפנות אל חברת הביטוח וכל הוצאה הכרוכה בכך תחול על הנוסע בלבד. יחסיה המסחריים של טופז טורס עם סוכני הנסיעות והשירותים אותם מזמינה טופז טורס עבור לקוחות הסוכנים על פי הזמנות הסוכנים מבוססים על תנאי האחריות דלעיל ותשומת לב הסוכנים מופנית לכך שעליהם מוטלת האחריות הבלעדית לעדכון לקוחותיהם בכל פרטי ההזמנה. כמו כן, טופז טורס שומרת לעצמה את הזכות להחליף חברות תעופה כל עוד לא נפגעה תכנית השהייה של הנוסע. עצם הזמנת שירות ו/או תשלום על חשבון ההזמנה מהווה הסכמתו המפורשת של סוכן הנסיעות או הנוסע לכל התנאים, האחריות וההוראות הכלליות האמורים לעיל.


חשוב לדעת!

אין החזרים על הפסקת שהות לאחר תחילתה.

1. המחירים כפופים לשינויים במחירי הטיסה לפי מחירון חברת התעופה ללא הודעה מוקדמת.

2. בחבילות הכוללות טיסות והעברות אין החזר בגין אי ניצול ההעברות.

3. במקרה של ביטול הנסיעה לא יוחזרו דמי רישום בסך $47. במקרה של ביטול משבועיים (14 לילות) לפני יציאה ועד 7 ימים לטיסה יחוייב הנוסע בסך של $100 במקרה של ביטול שבוע (7 לילות) לפני יציאה ועד 72 שעות יחוייב הנוסע בסך $300.

מ-72 שעות לפני הנסיעה ועד הטיסה דמי ביטול מלאים של כל החבילה.
 
טיול לברזיל מידע על ברזיל
טיול לארגנטינה מידע על ארגנטינה
טיול לצ'ילה מידע על צ'ילה
טיול לפרו מידע על פרו
טיול לאקוודור מידע על אקוודור
שייט לקריביים מידע על הקריביים
שייט לאנטרקטיקה מידע על אנטרקטיקה
טיול לקוסטה ריקה מידע על קוסטה ריקה
טיול לגואטמלה מידע על גואטמלה
טיול למקסיקו מידע על מקסיקו
טיול לקובה מידע על קובה
טיול לר. דומיניקנית מידע על ר. דומינקנית
טיול לפוארטו ריקו מידע על פוארטו ריקו


טיול לקובה | טיול למקסיקו | טיול לגואטמלה | טיול לקוסטה ריקה | טיול לאקוודור | טיול לפרו | טיול לצ'ילה | טיול לארגנטינה | טיול לברזיל
טיולים לנוסע העצמאי | טיול לפוארטו ריקו | טיול לרפובליקה הדומיניקנית | שייט לקריביים | שייט במקומות אקזוטיים | שייט לאנטארקטיקה